CIVILSCAPE member

Съюзът на ландшафтните архитекти

Founded 0000-00-00
Legal seat:

Съюзът на ландшафтните архитекти (СЛА) представлява своите членове и защитава техните творческо-професионални интереси пред държавни, общински и международни институции, юридически и физически лица.

Съюзът на ландшафтните архитекти има за цел:
  1. Да утвърждава ландшафтната архитектура като комплексна художествена и утилитарна дейност, като изкуство, както и ценностите и резултатите на градинско-парковото и ландшафтно творчество;
  2. Да подпомага творческото и професионално развитие на своите членове;
  3. Да защитава гражданските права и свободи на членовете си, да ги защитава при нарушения на трудовото законодателство, Закона за авторското право и сродните му права и други нормативни актове и документи касаещи ландшафтната архитектура, да ги защитава при незачитане и унижаване на човешкото им достойнство;
  4. Да развива и разширява творческо-професионалното сътрудничество с български, чуждестранни и международни сродни организации в областта на ландшафтната архитектура и архитектурата.
CONTACT
Union of Landscape Architects of Bulgaria (ULAB) Kliment Ochridski Blvd. 10 1756 Sofia BG

t: +359 2 91907468
f:

ulab@abv.bg

Union of Landscape Architects of Bulgaria (ULAB) 10 Kliment Ochridski Blvd. 10 1756 Sofia BG
SOCIAL MEDIA

Deutscher Wikipedia-Artikel über den Union of Landscape Architects of Bulgaria

NORMDATEN zu Union of Landscape Architects of Bulgaria

GND | LCCN | VIAF

Selected articles are linked to standards data (corporate body). Links to the corresponding records provide independent data on the person, body or keyword covered in the article.

This post is also available in: Каталонски Английски