CIVILSCAPE member

Observatori del Paisatge de Catalunya

Founded 0000-00-00
Seu: Olot (la Garrotxa)

L'Observatori del Paisatge de Catalunya és un ens d'assessorament de l'administració catalana i de conscienciació de la societat en general en matèria de paisatge. La seva creació respon a la necessitat d'estudiar el paisatge, elaborar propostes i impulsar mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya en el marc d'un desenvolupament sostenible.

Un dels principals objectius de l'Observatori del Paisatge és incrementar el coneixement que té la societat catalana dels seus paisatges i donar suport a l'aplicació a Catalunya del Conveni europeu del paisatge. En aquest sentit, l'Observatori serà l'espai de trobada entre la Generalitat de Catalunya, l'Administració local, les universitats, els col·lectius professionals i el conjunt de la societat en tot allò referit a la gestió i conservació del paisatge. L’Observatori del Paisatge, per tant, pretén erigir-se en un centre d’estudi i seguiment de l’evolució dels paisatges a Catalunya i dels actors que en condicionen el dinamisme. Aspira també a esdevenir un punt de referència per a la investigació científica i tècnica en matèria de paisatge. L’Observatori, en definitiva, és concebut com un centre de pensament i d’acció en relació amb el paisatge. L’Observatori s’organitza en forma de consorci i s’inclou a la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya. Es va constituir legalment el 30 de novembre de 2004 i els seus Estatuts van ser publicats al DOGC (Resolució PTO/3386/2004).

Funcions

Les funcions que li assignen els seus Estatuts són:
 • Establir criteris per a l’adopció de mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
 • Fixar criteris per establir els objectius de qualitat paisatgística i les mesures i accions necessàries destinades a assolir aquests objectius.
 • Establir mecanismes d’observació de l’evolució i transformació del paisatge.
 • Proposar actuacions encaminades a la millora, restauració o creació del paisatge.
 • Elaborar els catàlegs de paisatge de Catalunya destinats a identificar, classificar i qualificar els diferents paisatges existents.
 • Impulsar campanyes de sensibilització social respecte al paisatge, la seva evolució, les seves funcions i la seva transformació.
 • Difondre estudis i informes i establir metodologies de treball en matèria de paisatge.
 • Estimular la col·laboració científica i acadèmica en matèria de paisatge, així com els intercanvis de treballs i experiències entre especialistes i experts d’universitats i altres institucions acadèmiques i culturals.
 • Fer el seguiment de les iniciatives europees en matèria de paisatge.
 • Preparar seminaris, cursos, exposicions i conferències, així com publicacions i programes específics d’informació i formació sobre les polítiques de paisatge.
 • Crear un centre de documentació obert a tothom.
CONTACT
Observatori del Paisatge de Catalunya Carrer Hospici, 8 17800 Olot Spain

t: +34 972 27 35 64
f:

observatori@catpaisatge.net

Observatori del Paisatge de Catalunya Carrer Hospici, 8 17800 Olot Spain
SOCIAL MEDIA

https://www.facebook.com/catpaisatge

Deutscher Wikipedia-Artikel über den Observatori del Paisatge de Catalunya

NORMDATEN zu Observatori del Paisatge de Catalunya

GND | LCCN | VIAF

Selected articles are linked to standards data (corporate body). Links to the corresponding records provide independent data on the person, body or keyword covered in the article.

This post is also available in: English Estonian French German Spanish