CIVILSCAPE member

Suomen luonnonsuojeluliitto rySoome Looduskaitse Liit

Loodud 0000-00-00
Asukoht:

Soome Looduskaitse Liit (FANC) on suurim keskkonna- ja looduskaitsega tegelev valitsusväline organisatsioon Soomes. Soome Looduskaitse Liidu eesmärk on kaitsta keskkonda, edendada looduskaitset, säilitada kultuuripärandit ning edendada kodanikuaktiivsust ja keskkonnateadlikkust.

Kodanikuaktiivsuse ja keskkonnateadlikkuse edendamine alates 1938. aastast.

Selle eesmärgi realiseerimiseks me

 • toimime ühenduslülina erinevate keskkonnaorganisatsioonide vahel,
 • tegeleme kirjastamise, koolitamise, keskkonnaharidusega ja muude haridustegevustega ning uurimistööga,
 • esitame ettepanekuid ja algatusi ning avaldadame meie valdkonnaga seotud seisukohti,
 • edendame looduskaitset ja säästvat arengut piirkondades, mida Soome kui tööstusriik mõjutab, ja
 • osaleme oma valdkonna rahvusvahelises koostöös.

Üle 30 000 liikme ja 15 ringkonnaorganisatsiooni üle kogu riigi

FANCil on üle 30 000 üksikliikme umbes 180 kohalikus liikmesühingus 15 maakonnapõhises ringkonnaorganisatsioonis. Loodusliit (FANCi noorteorganisatsioon) tegutseb üleriigiliselt ja sinna kuulub umbes 4500 üksikliiget. Kohalikud ühendused, ringkondlikud organisatsioonid ja Loodusliit on iseseisvad, registreeritud ühendused. Keskorganisatsioon asutati 1938. aastal, kuid vanim kohalik liikmesühing, Kuopio Loodusesõprade Ühing, on üle 110 aasta vana (asutatud 1896. aastal) ning see juhib oma ajaloomuuseumit.

Oma eesmärgi täitmiseks tegeleb FANC looduskaitse- ja keskkonnapoliitikaga kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil ning jälgib ÜRO säästva arengu alast tööd. FANC teeb koostööd paljude keskkonnakaitseorganisatsioonidega metsade kaitsmisel nii Madagaskaril and in Venemaal.

Olulised töövaldkonnad on:

 • metsakaitse
 • kliimamuutuste ennetamine ja säästev energiapoliitika
 • soo- ja veekaitse
 • säästev tootmine ja tarbimine ning ökoloogiline maksureform
 • kultuurimaastiku haldamine ja kaitse
 • maakasutusega seotud probleemid ja ohustatud liikide kaitse
 • jäätmepoliitika ja kemikaalid

Soome Looduskaitse Liit samuti omab ja haldab EKOenergy märgist, mis on Soome ainus energiamärgis.

Organisatsiooniline ülesehitus

Kohalike ühenduste ja ringkondade organisatsioonide töö on enamasti vabatahtlik. FANCi piirkondlikes büroodes üle Soome töötab 15 inimest. Turu, Oulu ja Lappeenranta piirkondlikes büroodes on täiskohaga ringkonnajuhtide töötajad, ülejäänud büroodes on osalise tööajaga töötajad.

Keskuses ja ajakirja Suomen Luonto juures töötab umbes 30 spetsialisti loodus- ja keskkonnakaitse, halduse, kommunikatsiooni ja turunduse alal.

Suomen Luonto ajakirja juures töötab umbes 30 spetsialisti.

FANCi peakorter asub kesklinnas Helsingis ja see koosneb kolmest üksusest, mis on järgmised:

 • Loodus- ja keskkonnakaitse üksus (Luonnon- ja ympäristönsuojelu);
 • Kommunikatsiooni- ja turundusüksus (Viestintä ja markkinointi); ning
 • Haldus- ja finantsüksus (Talous ja hallinto).

Rahvusvahelised tegevused

Eesmärkide paremaks saavutamiseks töötab FANC aktiivselt mitme rahvusvahelise koalitsiooni liikmena. Nende seas on:

 • Coalition Clean Baltic (CCB, Läänemere riikide valitsusväliseid keskkonnaorganisatsioone ühendav koalitsioon)
 • CIVILSCAPE – We are the landscape people
 • European Environmental Bureau (EEB, 132-st Euroopa kodanike keskkonnaorganisatsioonist koosnev liit)
 • World Conservation Union (IUCN)
 • OCEAN2012
 • Climate Action Network (CAN)
 • Green Budget Europe (GBE)
 • Taiga Rescue Network (TRN, valitsusväliste organisatsioonide, põlisrahvaste ja rahvaste võrgustik, mis tegutseb boreaalsete metsade kaitse ja säästva kasutamise nimel)
 • Northern Alliance for Sustainability (ANPED)
 • Forest Stewardship Council (FSC).
 • PAN Europe (Pesticide Action Network)

KONTAKT
Suomen luonnonsuojeluliiton FANC headquarters Itälahdenkatu 22a B 0020 Helsinki Finland

t:
f:

Suomen luonnonsuojeluliiton FANC headquarters Itälahdenkatu 22a B 0020 Helsinki Finland

INTERNET

SOTSIAALMEEDIA

Deutscher Wikipedia-Artikel über den Suomen luonnonsuojeluliitto

NORMATIIVANDMED on seotud Suomen luonnonsuojeluliitto

GND | LCCN | VIAF

Valitud artiklid on seotud standardite andmetega (korporatiivne asutus). Lingid vastavatele kirjetele annavad sõltumatuid andmeid artiklis käsitletud isiku, asutuse või märksõna kohta.

This post is also available in: English