CIVILSCAPE member

Regionaal Landschap Groene Corridor vzw

Founded 0000-00-00
Legal seat:

Het werkingsgebied van Regionaal Landschap Groene Corridor (RLGC vzw) is gelegen in het noordwesten van de provincie Vlaams-Brabant, ten noorden van Brussel. Het omvat twaalf steden en gemeenten (Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Zaventem en Zemst) met een totale oppervlakte van 35.215 ha en is sinds 1 januari 2010 definitief erkend.]

Het landschap in de Groene Corridor is in het zuiden heuvelachtig met lemige bodems en eerder vlak met zandige bodems in het noorden. De Zenne en de valleien van de Molenbeek, Birrebeek, Laarbeek, Maalbeek, Barrebeek,... vormen opvallende groenblauwe linten in het landschap. Ondanks de hoge verstedelijkingsdruk zijn er in de regio nog heel wat natuurparels intact gebleven.
Samen werk maken van natuur en landschap, daar gaan wij voor!
Samen met alle gebruikers van de open ruimte (recreanten, landbouwers, jagers, natuurliefhebbers,…) en met de financiële steun van de Vlaamse Overheid (Agentschap voor Natuur & Bos, en Ruimte & Erfgoed), Provincie Vlaams-Brabant, en de aangesloten steden en gemeenten werken we in onze regio aan een mooier, gevarieerder landschap met een grotere natuurwaarde. RLGC focust hierbij niet enkel op natuurbehoud en -ontwikkeling, ook de zorg voor landschappen en klein cultuurhistorisch erfgoed behoort tot ons takenpakket. Veel van onze ingrepen en acties op het terrein richten zich op zones met nog belangrijke natuurwaarden. Aanleg en herstel van “kleine landschapselementen” (KLE’s) zoals poelen, hagen, houtkanten, hoogstamboomgaarden,... in deze gebieden zijn voor ons een prioriteit. We willen echter ten dienste staan van iedereen in de regio, van de kleine stadstuineigenaar tot landbouwer met een uitgebreid areaal. Onder andere via onze jaarlijkse fruitboom- en haagplantactie willen we het aanplanten van hagen, heggen, houtkanten en hoogstamfruitbomen aanmoedigen zodat iedereen de eigen tuin natuurvriendelijker kan inrichten. Landbouwers spreken we graag aan om in overleg met onze bedrijfsplanner beheerovereenkomsten af te sluiten (o.a. de aanleg van grasstroken in het kader van erosiebestrijding of perceelsrandenbeheer voor akkervogels). Via diverse initiatieven op het vlak van natuurrecreatie, praktijkcursussen en andere publieksactiviteiten willen we inwoners in contact brengen met de nog aanwezige natuur in hun regio. RLGC heeft ook een uitgebreid natuur- en milieueducatief aanbod op maat van het kleuter-, basis-, en secundair onderwijs. Daarnaast kunnen jeugdbewegingen, verenigingen en scholen zelf aan de slag met onze natuuruitleenkoffers. Boseigenaars tenslotte kunnen aankloppen bij onze zusterorganisatie Bosgroep Groene Corridor vzw voor adviesverlening en hulp bij bosbeheerwerken, houtverkopen, subsidieaanvragen, kapmachtigingen, beheerplannen, cursussen,...
CONTACT
Regionaal Landschap Groene Corridor vzw Leuvensestraat 117 1800 Vilvoorde BE

t: +32 2 2534304
f: +32 2 2534305

10079@members.civilscape.eu

Regionaal Landschap Groene Corridor vzw Leuvensestraat 117 BE
INTERNET

http://rlgc.be/

SOCIAL MEDIA

Deutscher Wikipedia-Artikel über den Regionaal Landschap Groene Corridor

NORMDATEN zu Regionaal Landschap Groene Corridor

GND | LCCN | VIAF

Selected articles are linked to standards data (corporate body). Links to the corresponding records provide independent data on the person, body or keyword covered in the article.

This post is also available in: Catalaans Engels