CIVILSCAPE member

Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg

Founded 0000-00-00
Legal seat:

De stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, IKL (Landschapsbeheer Limburg) werkt provinciebreed aan de zorg voor een zichtbaar, ecologische en cultuurhistorisch waardevol landschap in de Limburgse buitengebieden. In tegenstelling tot terreinbeherende instanties als Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten heeft IKL geen terreinen in eigendom.

Bij ons werk vestigen we nadrukkelijk de aandacht op de patronen, elementen en karakteristieken in het landschap en de betrokkenheid van mensen bij de biografie van het landschap. Voor het behoud en herstel van het landschap in Limburg beschikt IKL over een grote uitvoerende dienst met diverse specialisten en fungeert ze als kennisinstituut, landschapsmakelaar en intermediair op het vlak van groene diensten. Het maatschappelijke draagvlak voor het behoud en herstel van een gevarieerd cultuurlandschap bevordert IKL door middel van gerichte programma’s voor landschapselementen, bedreigde planten en dieren, cultuurhistorie, archeologie en aardkunde. We doen dat vóór en met lokale gemeenschappen en vrijwilligersgroepen (6000 mensen actief op jaarbasis). Vóór en met het onderwijs, particulieren en gemeenten.
CONTACT
Stichting IKL Godsweerderstraat 2 6041 GH Roermond NL

t: +31 (475) 386430
f: +31 (475) 386459

10051@members.civilscape.eu

Stichting IKL Godsweerderstraat 2 NL
SOCIAL MEDIA

Deutscher Wikipedia-Artikel über den Stichting IKL

NORMDATEN zu Stichting IKL

GND | LCCN | VIAF

Selected articles are linked to standards data (corporate body). Links to the corresponding records provide independent data on the person, body or keyword covered in the article.

This post is also available in: Catalaans Engels