CIVILSCAPE member

Regionaal Landschap Noord-Hageland

Founded
Legal seat:

Noord Hageland is een heuvelige streek, gekenmerkt door ijzerzandsteenheuvels en de valleien van de Demer, Winge, Motte en Begijnenbeek. De streek ligt op de overgang van de zandige Kempen (in het noorden) en het zandlemige Hageland (in het zuiden).

De werking rond het Regionaal Landschap Noord-Hageland startte in oktober 1991 onder de vleugels van IGO Leuven en “Natuur en Landschap vzw” (huidige “Natuurpunt Oost-Brabant”).
Op 12 december 1997 werd de onafhankelijke vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland opgericht. In de Raad van Bestuur zetelen de provincie Vlaams-Brabant, 4 van de negen gemeenten van het werkingsgebied (Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Holsbeek, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge) en vertegenwoordigers uit de sectoren landbouw, natuur en toerisme.

In de voorbije jaren werd o.m. gewerkt rond haagplantacties (“Behaag het Hage(n)land”), gevelbegroening, poelen en holle wegen. Met het “Plan IJsvogel”, werd de aandacht gevestigd op het belang van onze beken en rivieren (hermeandering en amfibietunnels voor de Motte, opnieuw watervoerend maken van de Laak).
Dankzij het Europese (Interreg)project “Groene Woud- Groen Hage(n)land” werd van 2002-2005 samen met 8 andere Vlaamse partners een extra impuls gegeven aan natuur in de regio. Er werden volgende projecten gerealiseerd dankzij Europese steun:

  • lineaire natuurverbindingen te realiseren (d.m.v. kleine landschapselementen).
  • Natuur- en landschapswandelingen te ontwikkelen.
  • Herwaardering van cultureel erfgoed gekoppeld aan natuurgebieden (mede dankzij de steun vanuit Monumenten en Landschappen (AROHM)).
  • De uitbouw van onze huisvestingslocatie, Villa Coremans, als landschapscentrum voor de streek.

Momenteel loopt er ook een project rond de typische ijzerzandsteenheuvels (opmaak beheersplannen, openstelling en mondelinge geschiedenis rond dit thema). Voor de komende jaren blijft een belangrijke klemtoon liggen op kleine landschapselementen. Daarnaast wordt ook meer en meer gericht gewerkt rond natuurverbindingen (groen-blauwe verbindingen).

CONTACT

Regionaal Landschap Noord-Hageland
Villa Coremans Gelrodeweg 2
3200 Aarschot
BE

t: +32 16 635954
f:

10089@members.civilscape.eu

Regionaal Landschap Noord-Hageland
Villa Coremans Gelrodeweg 2 2
3200 Aarschot
BE

SOCIAL MEDIA

Deutscher Wikipedia-Artikel über den Regionaal Landschap Noord-Hageland

NORMDATEN zu Regionaal Landschap Noord-Hageland

GND | LCCN | VIAF

Selected articles are linked to standards data (corporate body). Links to the corresponding records provide independent data on the person, body or keyword covered in the article.

This post is also available in: Catalan Dutch